Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

LukasYork
Reposted fromsstefania sstefania viaQudaci Qudaci
LukasYork
9731 8f71 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaAlekwas Alekwas
LukasYork
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viabiauek biauek
LukasYork
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viabiauek biauek
LukasYork
4893 acb5 500
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
LukasYork
4963 2faa
Reposted frompanpancerny panpancerny

June 18 2017

LukasYork
2473 1f85
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiauek biauek
4449 354d

newkidsonmycock31:

Kill Bill Vol. 1 (2003) 

Reposted fromdeannathegiant deannathegiant viabiauek biauek
LukasYork
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabiauek biauek
LukasYork
2463 69cd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiauek biauek

June 17 2017

LukasYork
7247 7c87 500
Reposted fromsfm sfm viabiauek biauek
LukasYork

Najlepszy sposób na kobiety miał porucznik Dimitrij Rżewski. Porucznik Rżewski usłyszał, że aby poznać kobietę, trzeba do niej podejść (swobodnie i męsko), porozmawiać o pogodzie i przedstawić się. Pewnego dnia porucznik Rżewski spotkał dziewczę cudnej urody. Dziewczę spacerowało z psem. W oryginale był to pudel, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy, byłby to pewnie yorkshire terrier. Podszedł do kobiety, z całej siły kopnął psa w dupę i zagaił: „Nisko leci. Chyba na deszcz… Nawiasem mówiąc, niech pani pozwoli się przedstawić: porucznik Rżewski”.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabiauek biauek
LukasYork
1816 11cb 500
Reposted fromfungi fungi viajottos jottos
LukasYork
1964 6823
Reposted fromsebazet sebazet viajottos jottos
LukasYork
1965 28e0 500
Reposted fromsebazet sebazet viajottos jottos
3400 f7a6 500
Reposted fromoctobriana octobriana viacosplay cosplay
LukasYork
LukasYork
LukasYork
2505 a2d6 500
Reposted fromtfu tfu viaxcwajdax xcwajdax

June 16 2017

LukasYork
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl