Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

8295 8118 500

bitch2007:

what happens when you park illegally

Reposted fromShinnomew Shinnomew viaechoes echoes
LukasYork
9579 cc02 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaechoes echoes
LukasYork
Reposted fromnaich naich viaovtza ovtza
LukasYork
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu viaQudaci Qudaci

April 18 2017

LukasYork
LukasYork
LukasYork
7901 fb39 500
PSSS, BUILD Mausoleum
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viabercik bercik
3567 e522

Love this app

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viabercik bercik
LukasYork
Abrakebabra
Reposted frompankamien pankamien viabercik bercik
LukasYork
5168 10ec 500
Reposted frommieteq mieteq viabercik bercik
LukasYork
1981 97d9
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik

April 16 2017

LukasYork
Reposted fromatheism atheism viagket gket
LukasYork
Reposted fromdoener doener viagket gket

April 13 2017

LukasYork
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viaQudaci Qudaci
LukasYork
3612 ad88 500
Reposted fromSchrammelhammel Schrammelhammel viabercik bercik
LukasYork
6938 d1fe 500
Reposted fromkaiee kaiee viabercik bercik
LukasYork
Reposted fromvolldost volldost viabercik bercik
LukasYork
0545 f11b
Reposted fromfuckyeahhair fuckyeahhair viabiauek biauek

April 12 2017

LukasYork
5665 7e9c 500
Reposted fromjottos jottos
LukasYork
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl